kisspng-leaf-royalty-free-ecology-illustration-leaf-5a999d758e2961.7397757415200167575823.png

VI arbetar MED miljön i åtanke.

Vi arbetar alltid med miljön i åtanke och för att göra så lite åverkan som möjligt på vår omvärld. Därför arbetar vi alltid efter följande riktlinjer:

  • Planera våra arbeten för att utnyttja material och energi så gott det går.

  • Stena Recycling tar hand om vårt sorterade avfall och avvecklar det på bästa sätt.

  • Att efterfråga miljövänligare alternativ hos våra leverantörer.

  • Vid jämna mellanrum rannsaka oss själva för att se om någon arbetsprocess går att effektivisera.